Причини за регистриране на фирми в чужбина

По -лесно намиране на клиенти и партньори

Малко сериозен износител не може без регистриране на ирми или поне представителство в страната, в която доставя продуктите си. Собствената ни структура улеснява работата с чуждестранни клиенти и партньори.

За големи сделки на задгранични пазари

Чуждестранна компания е необходима, ако износителят не само ще навлезе на пазара, но и ще работи в нова юрисдикция: активно да популяризира своите продукти и евентуално да започне производство. В този случай изпълнението на бизнес плановете трябва да започне с избора и регистрацията на подходящ тип компания с удобно данъчно облагане.

За намаляване на рисковете

В търговските операции чуждестранните компании могат да служат за диверсификация на рисковете. Фирмата ще защитава бизнеса от политически или икономически проблеми у дома.

Удобно и изгодно е да притежавате права върху интелектуална собственост

Юридическите лица в чужбина често се регистрират с цел притежаване на права върху интелектуална собственост (IP). Търговска марка, изобретение, произведение на изкуството могат да бъдат регистрирани навсякъде по света, както на физическо лице, така и на юридическо лице. Като имате патентована IP, например в Кипър или Андора, можете да получите преференциално данъчно облагане на доходите от тях в рамките на специален режим за данъчно облагане.

Удобен за притежаване на активи

Холдингова структура може да бъде изградена от няколко чуждестранни компании, което ще бъде добро решение за притежаване на активи. Това е удобно, когато трябва да съберете всички потоци от бизнес в един момент и централно да управлявате сложна структура.

Компанията трябва да развива бизнеса и да бъде печеливша

Чуждестранната компания в днешно време е специална област на отговорност и трябва да я регистрирате, ако наистина помага за развитието на вашия бизнес. Този инструмент изисква разходи за поддръжка, така че ползите му трябва да надвишават разходите.

Освен това, когато ги използвате, трябва да вземете предвид различните аспекти на притежаването на чуждестранна структура и да имате добро ниво на познаване на международното и местно законодателство на страната на регистрация на компанията, да разберете спецификата на BEPS, CFC , трансферни цени и други инструменти за борба с изпирането на пари. Звучи страшно, но не е толкова трудно, ако използвате услугите на професионални консултанти .

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.