Климатизация – видове климатични системи

3klimatizaciq

Климатизация се нарича процеса, при който в различни помещения се поддържат дадени характеристики и параметри на въздуха. Тези параметри се измерват според предварително зададени диапазони на действие. Вентилацията цели поддържането на свеж въздух в помещенията постоянно, но климатизацията е едно по-градивно ниво над нея. С климатизация се постигат максимално здравословни, комфортни и подходящи условия за работа, почивка или забавление в различни домашни, обществени или работни помещения и сгради. За да бъде вътрешната среда климатизирана, то тя се води по следните параметри на контрол – температура, газов състав, влажност и чистота на въздуха.

Климатизация – видове климатични системи

Климатичните системи целят кондензирането на въздуха в помещенията. Този процес следва няколко етапа, които са основни. Първоначално в помещенията се подава определено количество въздушна струя. Тя бива охлаждана или затопляна според потребностите, които са зададени. Естествено въздуха бива и овлажняван по една основна или относителна влажност. Климатизация се осъществява посредством климатични системи. Те се състоят основно от климатична централа, където въздуха се обработва. Тя е свързана със система от тръби провождащи атмосферен въздух. Климатичните системи са снабдени и с прибори за контрол, регулация и следене параметрите на въздуха в помещенията. Целия процес е автоматизиран в повечето случаи.

Климатизация с климатични инсталации се базира основно на два вида системи. Едните са наречени „директни“, а другите „индиректни“. Разликата в двете системи се основава на техническите похвати за подгряването или охлаждането съответно на въздуха в сградите и помещенията. При индиректните системи за климатизация се използват повърхностни топлообменници. В тях има студена или топла вода, а въздуха преминава около тръбите. За да затоплят или изстудят въздуха, тези климатични системи използват обмяна на топлина между газа в топлообменника и самия въздух отвън.

Директните системи за климатизация използват топлообменници на смесителен принцип. При тях охлаждането на въздуха се постига, чрез впръскването на вода. Същевременно се овлажнява и самият въздух. За разлика от директните, индиректните климатизиращи системи, извършват овлажняването на въздуха отделно от подгряването/охлаждането му! Днес тези две базови системи за климатизация са значително по-развити технологично и имат различни методи на действие и работа. И двете системи си имат предимства и недостатъци в зависимост от вътрешната среда, в която са проектирани да се използват.

Continue Reading