Как да изберем синтезатор за подарък?

4240130_dept_contacts_300Гледайки как обикновено хората избират при покупката на по-евтин синтезатор за подарък, то неподготвеният потребител има голям шанс да не се сдобие с подходящия модел. На пръв поглед може да изглежда, че няма нищо сложно в избора на не толкова скъп музикален инструмент, особено и ако продавача помогне. На практика може обаче да се получи различна ситуация. По-скъпият модел може да звучи по-зле от по-евтиния, а пък продавача да трябва да се ограничи с това, което има като асортимент в магазина. Как на практика да изберем правилния синтезатор?

Ситуация 1: Закупуване на синтезатор в музикален магазин с детето
И така, детето обикаля и разглежда синтезаторите, а родителите гледат да е достатъчно скъпо, за да е хубаво, но да се събере в бюджета. Избират модел и се обръщат към продавач – консултанта. Той произнася много непонятни изречения и ако думите му са убедителни, родителите купуват въпросният синтезатор.

Анализ: В този пример родителите купуват синтезатор за подарък на детето си, като нито те, нито детето имат достатъчно информация какво трябва да има един добър синтезатор. Детето може да хареса външния вид на инструмента, неговия цвят или звука, който той издава Всъщност, родителите се спират на синтезатора, който отговаря на бюджетната им рамка.

Ситуация 2: Закупуването на синтезатор в музикален магазин
Купувачът влиза в музикалния магазин и се интересува от определена марка синтезатор и неин модел и го купува.

Анализ: Тук си личи, че потребителят е подготвен предварително и знае какво иска. Успехът зависи от това с колко и каква информация разполага клиентът. Информацията може да бъде както теоретична, така и практическа. Ако купувачът лично е свирил на различни модели синтезатори, то той има практическа информация. Ако не свири лично на синтезатор, но се информира от познатите си, от мнения в Интернет, брошури и др., това е само теоретична информация. Теорията е необходима, но не е достатъчна за придобиването на един добър инструмент.

Ситуация 3: Закупуване синтезатор от музикален павилион в търговски център
Много търговски центрове имат малки музикални павилиони или магазинчета. На такива места моделите и марките на синтезатори са изключително ограничени и често са представени предимно по-евтини синтезатори. На такова тясно място купувачът не мисли дълго. Той бързо се спира на синтезатора с подходяща цена или продължава да търси другаде.

 Ситуация 4: Закупуване на синтезатор в не-музикален магазин
В някои магазини и пунктове за продажба, като такива за играчки, дрехи, тенджери и други подобни, могат да се намерят и синтезатори, или по-скоро един или два евтини музикални инструменти, с някои малки изключения. Може би продавача на домакински уреди и да знае нещо за тях, но вероятността е малка и рискът е голям.

Затова внимавайте. Най-добре купувайте заедно с хора, които са специалисти, и то в реномирани магазини.

Continue Reading

Видове ценообразуване

customlogo

В първия етап целта се постига чрез последователното изпълняване на няколко етапа:
-чрез специфицирането на някои фактори, които влияят върху ценообразуването;
– и чрез ценообразуването, с цел фирмата да постигне: оцеляване, увеличаване на текущата печалба, увеличаване обема на, „обиране на каймака“ и завоюване на лидерски позиции по отношение на качеството.

По – широко ще разгледаме втория, който е най – важната процедура от етапа на определяне на цената, тъй като от този метод зависи в много голяма степен конкурентното равнище на цената.

Различните видове методи на ценообразуване са:

1. метод за ценообразуване, основаващ се на разходите и очакваната печалба

2. методи на ценообразуване основаващи се на търсенето – този метод е пазарно ориентиран.

3. методи на ценообразуване отчитащи пазарното поведение на конкуренцията – критерия за избор е цената на конкурента. Два са основните методи на ценообразуване съобразени с конкуренцията:
– Асортиментно ценообразуване- работи със свои специални средства като: ценови линии, цена “над номинала”, цена с примамка, цена на страничния продукт и незакръглени цени.

4. Географско ценообразуване- отчита особеностите на процеса на покупката и продажбата и главно на доставката на стоката от производителя към потребителя. Използва се предимно при формиране на експортните цени и намира израз в различното франко на цените.

5. Стимулиращо ценообразуване- основно на различни отбиви и зачитания. Намира израз в:
– бонусни отстъпки- за постоянни покупки
– отстъпка за плащане в кеш
– отстъпка за покупка на определени количества
– сезонни отстъпки
– функционални отстъпки- прилагат се в различни търговски канали заради различни видове услуги като съхраняване, водене на отчет и др.
– зачитане- отстъпка по действащи цени, когато се дава старата стока при покупка на нова.

Особено внимание трябва да се отделя на дъмпинговите цени, използвани с цел примамване клиентите на конкурентите. Тези цени са средство на нелоялната конкуренция и са забранени в световната практика със закони.

Източник: http://www.target-box.com/

Continue Reading