Разказвателни подходи в семейната терапия

Разказвателните подходи в една семейна терапия са форма на психотерапия, която използва за своя основа разказа /наратива/ на пациента, създадена през 70-те и 80-те години на миналия век от Майкъл Уайт и Дейвид Епстън – Нова Зеландия. Разказвателните подходи се фокусират върху разказа за живота, опита и преживяванията на пациента във вида и начина, представени от самия

Read More