aeaВ Американско-английската академия (Internationl School in Sofia), прави впечатление отношението на преподавателите към участниците в учебния процес. Учителите изразяват явна ангажираност и целеустременост да предоставят всичко по силите си в името на най-добрия интерес на децата.
За да се гарантира, че се прави всичко за най-добрия интерес на учащите и че се отговаря на нуждите им от обучение по най-ефективния начин, се предвижда за новата учебна година да се предлагат повече свободно избираеми чуждоезикови курсове, тъй като една от идеите, заложени в създаването на академията е учениците да продължат след това образованието си в чужбина. По тази причина се търсят и набират опитни преподаватели по различни чужди езици с необходимия ценз.


Като доставчик на образователни услуги в общността АЕА е с отлична репутация и отговаря на най-високите стандарти по качество. С цел устойчивост на този имидж ръководството търси средства за непрестанно усъвършенстване на цялостния процес по обучението на учениците в различни насоки. Една от най-важните насоки е обратната връзка с учениците и родителите им, търсене конкретно на техните силни и слаби страни, както и индивидуалните им потребности. Този личностно ориентиран подход към отделните потребители на доставчика в общността гарантира, че те не се възприемат като част от общо, обединено цяло, а се разглеждат като отделни клиенти, които имат своите специфични нужди, които е добре да бъдат задоволявани с различни подходи и в различна степен. Обратната връзка с учениците и родителите и техните съвети и препоръки дават ценна информация и благодарение на тях са направени едни от най-важните промени и иновации.
Друг източник на препоръки за подобряване и развитие на академията е акредитиращата агенция, която редовно дава предписания за това кое има нужда да се подобри и кое да отпадне. Третият източник на полезни съвети и идеи са връзките с добре развитата мрежа от международни школи. Това трансгранично сътрудничество допринася за непрестанното координиране на учебната система с тяхната с цел развиване и усъвършенстване на предлаганите от доставчика образователни услуги в общността.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.