Битумни керемиди – качествени характеристики според свойствата на битума

Битумът е инженерен материал произведен от дестилацията на суров нефт по време на неговото рафиниране в петрол. Той може след това да бъде вложен в най-различни форми, една от тях е много популярна в съвременното масово строителство, а именно – битумни керемиди. Днес те са много използвани за покривни пространства на по-големи и по-малки сгради, защото макар и различни като материя, битумните керемиди много добре се конкурират със стандартните керамични керемиди.

За да бъдат толкова разпространени на пазара и за да могат да показват качествата си, битумните керемиди са минали много сериозни тестове. Те се изразяват в тестването на самия материал битум, който е бил подложен на мониторинг във всички посоки. Става дума за тестове в посока вредни емисии, влияние върху човешкото здраве, влияние върху околната среда; що се отнася до битумните керемиди, най-важни обаче са тестовете за тяхната функционалност.

В покривната индустрия, оценката на спецификациите се базира на представянето на битума при тестване на: пропускливост, вискозитет,  граница на разтворимост. В този аспект, колкото по-твърд е битума, толкова по-малка е неговата пропускливост. Това е от голямо значение за покриви изложени на силни дъждове, градушки и падащи предмети.

Много важна характеристика е деформацията при определена температура. Всъщност голяма част от тестовете се правят при определени температури, за да може да се проследи поведението на битумната керемида, при много ниски температури, при постоянно излагане на една температура, при резки температурни амплитуди и при много високи такива, които водят то точката на разтапяне на твърдата материя.

За покривни пространства се използва така нареченият оксидизиран битум, в началото използването му е било много вариращо, от студено-приложен битум ( това са модерните битумни керемиди – шингли); меко-приложим битум и горещо-приложим битум. Техниката на изпълнение обаче е наложила през последните 20 години изключителното предимство на битумните керемиди за стръмните покриви на жилищните сгради. За да бъде самият материал пригоден за покривно покритие, той е минал освен през екологичните и представителни тестове за материала, но и същите след вторичната обработка на битума в битумни керемиди.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.