Видеонаблюдение през Интернет: Начини за отдалечено наблюдение на сървъри

Отдалеченото видео наблюдение става все по-популярно с всеки изминал ден, а с появата на специални облачни услуги, търсенето и интересът сериозно нараства. Благодарение на отдалечения достъп от почти всяка точка на планетата можете да видите какво се случва пред Вашият обект.  Всичко, което е необходимо за отдалечено наблюдение на IP камери  е наличието на достъп до Интернет. Днес прилагането на този вид видео наблюдение е достъпно както за големи организации, така и за частна употреба. За да инсталирате и конфигурирате сървър за видео наблюдение през интернет във втория случай, не е необходимо да прибягвате до услугите на специалисти – лесно можете да го направите сами.

Необходими компоненти на отдалечена система за видеонаблюдение

За да се въведе интернет видеонаблюдение, са необходими следните функционални елементи (в зависимост от размера на системата и желанията на потребителя):

  • Камери – IP или конвенционална мрежа;
  • Цифров видеорекордер;
  • Твърд диск;
  • Рутер (рутер);
  • Софтуер;
  • Необходимият брой мрежов UTP кабел;

Необходими компоненти на отдалечена система за видеонаблюдение

Всеки случай е индивидуален, но общата картинка изглежда така. Необходимо е IP адресиране, т.е. сървърът трябва да е с отделен IP адрес в локална мрежа. Естествено, трябва и външен, глобален IP адрес, чрез който по Интернет да може да се застъпва сървърът.

За да създадете онлайн видеонаблюдение, без да използвате различни облачни сървъри, ще ви трябва специален  IP адрес. Можете да го получите от вашия доставчик или да използвате специалната услуга DynDNS. Между другото, резултатът от самостоятелното получаване на статичен IP чрез такива услуги може да бъде дълъг и труден за постигане, и понякога той да доведе до промяна, което да създаде дискомфорт.  Така че най-добрият вариант би бил да получите персонален IP адрес от ISP (ISP – Internet Service Provider), или накратко казано, Интернет доставчик, за допълнителна такса от порядъка на 5 лв. Годишно, което не е никак висока сума.

Когато имате изградена цялостна система за видео наблюдение, остава да инсталирате клиент, чрез който да застъпвате записите от камерите. Съществуват много решения, като едно от популярните е софтуерното решение Team viewer.

Финални думи.  Благодарение на новите технологии лесно можете да следите какво се случва във вилата си, докато сте на почивка, или пък да контролирате служителите си, без това да влияе на Вашето местоположение.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.