Извозване на отпадъци – защо да поръчате такава услуга

Отпадъците имат тенденция да се натрупват. Така неусетно става това, че услугата по събиране и извозване на отпадъци от различни видове може да се налага не само за големите производствени предприятия, но и за отделни лица и граждани.

Проблемът е много остър и се наблюдава все повече при обикновените граждани, след ремонтни дейности. Така при основната дейност на предприятието всеки ден могат да се генерират големи количества отпадъци, вредни за здравето и околната среда.

Защо има специални места за изхвърляне на отпадъци?

Има специални закони по въпроса за изхвърлянето. Те гласят, че не всички боклуци могат просто да бъдат изнесени до най-близката купчина боклук. Изхвърлянето на отпадъци на необорудвани места води до замърсяване на почвата, подпочвените води и други природни ресурси. И по този начин, всички тези действия водят до глоби проблеми и санкции от страна на надзорните органи.

В съответствие с правилата за опазване на природата, различни видове отпадъци подлежат на отстраняване и преработка в съответствие с техния клас на опасност.

Има специални компании, които предоставят услуги. „Kostovi.bg“ се занимават с извозването на различни видове боклук в София и региона, на уебсайта им: https://www.kostovi.bg/izvozvane-otpadaci-ceni/, може да се запознаете с условията на дейността на организацията и да поръчате услугата.

Какво е включено в услугата за събиране и извозване на отпадъци05

Организацията, която събира и изхвърля боклука, разполага със съответните документи, потвърждаващи правото й да се занимава с тази дейност. Персоналът на компанията включва квалифициран персонал, а за работа използва специално оборудване, контейнери за боклук с различни размери и видове и запечатани кошчета.

Услугите на фирмата Костови включват:

доставка на контейнери и резервоари за товарене;

събиране и товарене на боклук;

извозване и изхвърляне на отпадъци.

Основни клиенти на услуги

Услугите за сметосъбиране се използват от голямо разнообразие от клиенти:

Такива по комунални услуги;

строежи;

фабрики;

промишлени предприятия;

държавни институции;

физически лица;

собственици на къщи и вили.

Цената на услугата винаги зависи от обхвата на работа, отдалечеността на района, характеристиките на пътищата за достъп, класа на опасност от отпадъци.

Фирмите могат да поръчат:

събиране и извозване на строителни, битови и промишлени отпадъци;

наем на камиони, бусове и контейнери;

изхвърляне на отпадъци и извозване до депа;

извозване на боклука от домашните градини, вилните и къщи;

други видове работа, насочена към поддържане на чистотата и организиране на самото извозване на отпадъци в София и региона.

Събирането, изнасянето и изхвърлянето се извършват доста бързо. Това се прави като се използва специално оборудване и затворени контейнери. Така този вид работа няма да навреди на човешкото здраве и околната среда.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.