Иконографията през стредновековието

През втората половина на 9 век се формира нова иконографска система на църковната живопис. Тя е обвързана с новата
литургична организация, тъй като църквите намаляват размерите си. Цялото иконографско разпределение може да се обхване от зрителя с един поглед. Тази широка представителност е от една страна реализиране на фунциите на живописта.

Спорел известната фраза на Григорий Велики изображенията в кните са за неграмотните.

Литургията в след иконоборския период е затворена във върешното пространство.

Ритуалните действия са изместени към олтара (чрез ритуала божествената благодат се предава на земните хора в носа от олтра. символизиращ небесните предели) и кьм подкуполното пространство. Иконографията съдържа информацията за
цикъла християнски събития в този смисъл иконографската схема е равна по смисъл и значение на текста.

Източник: https://ikonopis.bg

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.