Какво представляват заемите и къде можете да получите кредитиране?

В зависимост от целта и ситуацията един кредит може да бъде взет по различни начини. Винаги съществуват много и различни аргументи за теглене на един или друг заем, затова обмислете предложенията от различни финансови институции и решете кое е по-добре за вас.

Заемът е задължение между две страни, едната от които осигурява сума пари за определен период и при определена лихва. Кредитите могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни. Те се издават от банки, заложни къщи или финансови организации за бързи кредити.

 

Микрокредитът е заем на малка сума (в рамките на средната заплата в страната), който се отпуска за кратък период. Разликата между заем и микрозаем е, че стандартният заем предполага по-дълъг срок за възстановяване и е в по-голям размер.

 

Бързият кредит също е много изгоден, ако знаете откъде да го получите. Ползвали ли сте някога услугите на организации за микрофинансиране? Да направим сравнение с условията при теглене на бърз кредит и банков кредит.

Почти всеки пълнолетен гражданин може да получи заем от микрофинансови организации. Реномираните финансови институции могат да си позволят да  издават заеми дори на кредитополучатели с лоша кредитна история . За разлика от тях, не всеки може да тегли банков заем – обикновено кредити не се отпускат на безработни или на хора, които не работят на постоянен трудов договор. Няма да получите заем от банка и ако имате стари, необслужени задължения.

Друго предимство на микрокредитирането е скоростта на получаване на пари. Тоест, ако са ви необходими много спешно пари, няма нищо по-лесно  – можете да кандидатствате и онлайн. Кредитите се отпускат много бързо, в рамките на минути след кандидатстването.  За разлика от банките, където отнема много време за получаване на заем.

Компаниите, които издават микрокредити, не изискват удостоверение за доход –  кредитополучателят не трябва да доказва своето състояние и финансово състояние. А в някои дори не се обаждат на вашето семейство, приятели и в работата. Точно тази олекотена процедура привлича интереса на толкова много потребители.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.