Какво представлява кредитният рейтинг?

Терминът „кредитен рейтинг“ се отнася до количествена оценка на кредитоспособността на кредитополучателя като цяло или по отношение на конкретен дълг или финансово задължение. Кредитен рейтинг може да бъде присъден на всяко лице, което иска да вземе пари назаем – физическо лице, корпорация, държавен или провинциален орган или суверенно правителство.

 Кредитният рейтинг е количествено изразена оценка на кредитоспособността на кредитополучателя в общ план или по отношение на финансово задължение. Кредитните рейтинги определят дали кредитополучателят е одобрен за кредит, както и лихвения процент, при който ще бъде погасен. Кредитен рейтинг или оценка се присъжда на всеки субект, който иска да вземе пари назаем – физическо лице, корпорация, държавен или провинциален орган или суверенно правителство.

Кредитите за индивидуални потребители се оценяват по цифрова скала въз основа на изчислението FICO от кредитните бюра. Облигациите, емитирани от предприятия и правителства, се оценяват от кредитните агенции по буквена система.

 Заемът е дълг – по същество обещание, често договорно. Кредитният рейтинг определя вероятността кредитополучателят да желае и да може да върне заема в рамките на договора, без да изпада в неплатежоспособност.

 Кредитният рейтинг на дадено лице влияе върху шансовете му за одобрение на даден заем и благоприятните условия по него. Високият кредитен рейтинг показва голяма вероятност за изплащане на целия заем без никакви проблеми, докато ниският кредитен рейтинг предполага, че кредитополучателят е имал проблеми с изплащането на заеми в миналото и може да последва същия модел в бъдеще.

 

 Кредитни рейтинги и кредитни точки

Кредитните рейтинги се прилагат както за предприятия и правителства, така и за физически лица. Например суверенните кредитни рейтинги се прилагат за националните правителства, докато корпоративните кредитни рейтинги се прилагат само за корпорациите. Кредитните оценки, от друга страна, се прилагат само за физически лица.

 Кредитните оценки се получават от кредитната история, поддържана от агенциите за кредитна информация. Кредитният рейтинг на физическото лице се отчита като число, което обикновено варира от 300 до 850.

 Краткосрочният кредитен рейтинг отразява вероятността даден кредитополучател да не изпълни задълженията си в рамките на една година. Този вид кредитен рейтинг се превърна в норма през последните години, докато в миналото дългосрочните кредитни рейтинги се вземаха под внимание в по-голяма степен. Дългосрочните кредитни рейтинги предвиждат вероятността кредитополучателят да не изпълни задълженията си във всеки един момент в далечното бъдеще.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.