Какво трябва да знаете за извънгабаритните товари?

Извънгабаритни товари, известни също като OOG товари, се отнасят до всяка пратка, която е по-голяма или по-тежка от стандартните размери и ограничения на теглото на традиционния транспорт на товари. Тези видове пратки изискват специализирано оборудване, логистично планиране и разрешителни, за да се гарантира безопасно и успешно пътуване.

Транспортирането на извънгабаритни товари е сложна и предизвикателна задача и е важно да имате задълбочено разбиране на разпоредбите, разрешителните и включената логистика. Това е особено важно, когато товарът трябва да се транспортира по шосе, железопътен или морски транспорт, тъй като всеки вид транспорт има свой собствен набор от правила и разпоредби.

Методи за превозване

Един от най-разпространените методи за транспортиране на извънгабаритни товари е използването на специализирани товарни кораби или товарни влакове. Тези кораби и влакове са специално проектирани да обработват тежки и извънгабаритни товари и са оборудвани с кранове, мотокари и друго оборудване за товарене и разтоварване на товара. Въпреки това, когато товарът трябва да бъде транспортиран по шосе, това изисква специализирани тежкотоварни камиони и ремаркета, които могат да поемат теглото и размера на товара. Тези камиони и ремаркета често са оборудвани с множество оси, разтегателни легла и други функции, за да се гарантира, че товарът може да бъде безопасно транспортиран.

izvangabaritni-tovari-metodi

Планиране

В допълнение към специализираното оборудване, логистичното планиране за извънгабаритни товари също е от решаващо значение. Това включва получаване на необходимите разрешителни, насочване на товара през най-подходящите маршрути и координиране с други логистични доставчици, за да се гарантира, че товарът пристига на местоназначението си навреме.

Безопасност

Друг важен аспект, който трябва да имате предвид при транспортиране на извънгабаритни товари, е безопасността. Поради размера и теглото на товара съществува повишен риск от злополуки и е от съществено значение да имате задълбочен план за безопасност. Това включва правилни процедури за товарене и разтоварване, обезопасяване на товара и редовни проверки на оборудването и превозните средства, използвани за транспортиране на товара.

Примери за извънгабаритни товари

  • Строително оборудване: Голямото строително оборудване като багери, булдозери и кранове се считат за извънгабаритни товари. Тези артикули обикновено се транспортират на бордови камиони или специализирани тежкотоварни ремаркета.
  • Перки на вятърни турбини: Големите перки, използвани във вятърните турбини, могат да достигнат до 60 метра дължина и да тежат няколко тона. Тези артикули често се транспортират със специализирани ремаркета и изискват специални разрешителни и ескорт, за да бъдат преместени по обществени пътища.
  • Индустриални машини: Индустриалните машини като печатарски преси, генератори и големи котли също се считат за извънгабаритни товари. Тези артикули обикновено се транспортират на бордови камиони или ремаркета.
  • Лодки и яхти: Големите лодки и яхти могат да се считат за извънгабаритни товари, тъй като те могат да надхвърлят стандартните ограничения за размер и тегло за транспортиране. Тези предмети често се транспортират на специализирани ремаркета, предназначени за плавателни съдове.

izvangabaritni-tovari-lodki

 

  • Тежко военно оборудване: Военно оборудване като танкове, бронирани превозни средства и ракетни системи се считат за извънгабаритни товари. Тези артикули обикновено се транспортират на тежкотоварни ремаркета или със специализирани военни транспортни самолети.
  • Нефтено и газово оборудване: Нефтената и газовата индустрия често изисква транспортиране на голямо и тежко оборудване, като сондажни платформи, офшорни платформи и производствени съоръжения. Тези артикули обикновено се транспортират със специализирани тежкотоварни камиони или с шлеп или кораб.

Това са някои примери за извънгабаритни товари, но има много други видове товари, които могат да се считат за извънгабаритни, в зависимост от контекста и специфичните изисквания.

Обобщение

В обобщение, извънгабаритните товари, се отнасят за всяка пратка, която е по-голяма или по-тежка от стандартните размери и ограничения на теглото на традиционния транспорт на товари. Транспортирането на извънгабаритни товари е сложна и предизвикателна задача и изисква специализирано оборудване, логистично планиране, разрешителни и мерки за безопасност, за да се гарантира безопасно и успешно пътуване.

Една от фирмите в страната, които предлагат превоз на извъгабаритни товари е Карго Планет. Техните условия вижте тук.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.