Кредит или лизинг – кое е по-добре за бизнеса?

В един момент много предприемачи се сблъскват с проблема за намиране инвестиции за разширяване и обновяване на производството си, покупка на ново оборудване и въвеждане на съвременни технологии. И точно в този момент, когато са нужни свежи средства, те се питат кое да изберат – да теглят кредити или да купуват оборудване на лизинг. Всъщност, според икономистите, в момента лизингът е един от най-достъпните и ефективни методи за финансиране развитието на бизнеса.

Как работи лизинговата схема?

Лизинговата компания придобива имуществото, необходимо за вашето предприятие (оборудване, сгради, конструкции, превозни средства и др.) От конкретния продавач тя го прехвърля на предприятието за достатъчно дълъг период за ползване. През пълния срок на договора за лизинг предприемачът трябва да изплати пълната стойност на закупените стоки или оборудване на лизингодателя, а след това лизинговият актив става собственост на предприятието.

 

Лизингът е финансов инструмент, който е добра алтернатива на един банков кредит. Затова и често възниква въпросът, какво е по-изгодно – теглене на заем или лизинг?

 

Нека да разгледаме някои предимства на лизинга пред банковите кредити:

  • Лизингът осигурява възможност за лесно и бързо обновяване на технологичното оборудване , което означава, че ще възстанови и увеличи в максимално кратък срок производствения потенциал на предприятието.
  • Въпреки факта, че лихвата по договора за лизинг понякога е малко по-висока от лихвата по банковите кредити, техническите възможности на лизингодателя в повечето случаи компенсират тази разлика.
  • За разлика от банковия кредит, при договор за лизинг не се изисква обезпечение .
  • Размерът на плащанията за дългосрочни вноски, като правило, е по-малък от този при изплащане на стандартен заем.
  • Рискът от лизингова сделка е минимален, тъй като лизингодателят има пълно право да притежава имуществото, предадено за ползване, а в случай на фалит на лизингополучателя, той е с предимство върху него. Следователно сключването на договор за лизинг е далеч по-лесно от тегленето на заем от банка.
  • Договорът за наем е по-гъвкав от договора за заем: кредитът приема ограничени суми и условия за изплащане. А когато сключи договор за лизинг, лизингополучателят може да изработи удобна за себе си схема за изплащане, съгласувана, разбира се, с лизингодателя.

 

От всичко, казано дотук, излиза, че лизингът е отличен изход и алтернатива на банковите заеми за малки и средни предприятия, което им дава възможност да развиват своя бизнес на пълни обороти.

Източник: http://kreditzateb.net/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.