Можем ли да теглим кредит, ако доходите ни са ниски

Всеки кредитополучател с малка заплата е включен в групата с висок риск. Банките са готови да предоставят определени суми на такива клиенти, но получаването на големи заеми става трудно.  Всичко това следва да се има предвид, когато човек кандидатства за кредит пред банка или друга финансова институция. Попитахме експертите какво може да направи човек с неголеми доходи, за да се уреди с кредит, при възникване на някаква неотложна нужда. Както знаем, когато клиентът е изправен пред извънредна ситуация, понякога тегленето на кредит е единственото възможно решение. Ето и техните съвети.

За получаване на изгоден заем, в случаите, когато заплатата на кредитоискателят е ниска, се препоръчва:

 

  • Плащайте навреме и бързо приключвайте всичките си финансови задължения.
  • Откажете се да теглите няколко заема едновременно.
  • Живейте максимално икономично, като отмените всички скъпи покупки.
  • Опитайте се да си осигурете обезпечение или поръчители.
  • Поддържайте оптимална кредитна история.

Според статистиката, лицата със средно ниво на доходите съставляват основната група от клиенти на банките.

В идеалния случай се изисква редовен доход, който да покрие общите разходи на получателя на кредита с три четвърти. Разрешено е дори малко да се намали този показател, но при спазване на строги условия.

Така, използвайки съвсем прости изчисления, можете лесно да уточните оптималния размер на заплатата или всеки друг законен и редовен доход, който получавате, за безпроблемно кредитиране.

Колко процента от месечната заплата е оптимално да отделяме за вноски по кредити?

От всяко месечно плащане, за да погаси заема, клиентът на банката трябва да отделя не повече от 20-40 процента. Останалите пари следва да се използват за посрещане на спешни нужди. Ако се появи излишък, не се препоръчва да се правят спонтанни покупки и разходи. По-добре е да насочите допълнителни средства и спестявания за предсрочно погасяване на кредита си или да ги използвате като източник за попълване на предварително създаден резервен паричен фонд.

Източник: creditofiesta.net

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.