Плюсове и минуси на регистрацията на фирми ЕТ

Плюсове на регистрация на фирми ЕТ (+):

  1. Проста и евтина регистрация. Откриването на индивидуален предприемач е много лесно
  2. Ниски глоби и данъци. Обикновено едноличните търговци плащат по -ниски данъци от юридическите лица. Всички глоби за предприемач са 10-50 пъти по-малки, отколкото за юридически лица.
  3. Гъвкавост на работата. Предприемачът може да работи без разплащателна сметка; често той също няма нужда от касов апарат, което усложнява контрола на реалните доходи от страна на държавата. Следователно индивидуалният предприемач е по -лесно да оптимизира (минимизира) данъците и освен това има по -малки шансове да получи санкции от регулаторните органи.
  4. Лесно отчитане. За индивидуалните предприемачи отчитането е много по -лесно, неговият обем също е по -малък. Ако искате самостоятелно да поддържате и подавате отчети за вашия индивидуален предприемач, след като прекарате няколко дни по този въпрос, можете да го направите без никакви проблеми.
  5. Безплатно разпореждане със собствените ви пари. Всички пари на индивидуален предприемач, получени в резултат на извършване на бизнес, са негова собственост.

 

Минуси на регистрация на фирми ЕТ (-):

  1. Индивидуалният предприемач отговаря за задълженията си (дългове) с цялото имущество, което му принадлежи. Тоест, ако сте подписали някакъв договор, не сте изпълнили задълженията си правилно и имате задължения към клиентите или партньорите си, тогава в съда можете да бъдете лишени от всяко имущество. Сред тях могат да бъдат: недвижими имоти, превозни средства, ценни книжа, банкови депозити, оборудване. Това е основният недостатък на ЕТ. Следващият минус е доста субективен, но също така присъства.
  2. Ограничения за определени видове дейности. Индивидуален предприемач например не може да продава алкохолни напитки и да се занимава с други дейности. Помислете за това, преди да започнете собствена компания.
  3. Индивидуалният предприемач е длъжен да плаща вноски във пенсионния фонд.
  4.  „Липса на стабилност“. С индивидуален предприемач не винаги ще можете да участвате в държавата. покупки (търгове), тоест за изпълнение на държавни поръчки. В повечето случаи индивидуалните предприемачи не са допуснати до такива търгове. Големите компании също не са склонни да си сътрудничат с индивидуални предприемачи. Тук образът или по друг начин психологическият момент играе роля.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.