Подходящи ли са бързите кредити за бизнеса?

Относно използването услугите на финансовите компании за бързи кредити, оказва се, че по-голямата част от частните предприемачи предпочитат да теглят заеми именно от там. Тези показатели са свързани с високи изисквания, които банките поставят пред потенциалните кредитополучатели. Освен това много банки често пъти не желаят да финансират стартиращи фирми, тъй като тяхното кредитиране е свързано с финансови рискове.

Удобни ли са бързите кредити за бизнесмени и предприемачи?

Известно е, че микрозаемите до заплата позволяват на хората да покрият текущите си разходи.

Също така, бързите кредити вече са се утвърдили като надежден източник на свежи средства и за предприемачи, които търсят бърз и лесен начин за поддържане на своя бизнес. Факт е също, че отношението на тези финансови институции към кредитополучателите е лоялно и разбиращо. Освен това, за да получат заем, собствените на фирми не е нужно да представят бизнес план за одобрение. Друго важно предимство високата скорост на обработката на заявлението за кредит.

Заемът до заплата позволява на частните предприемачи и бизнесмени да покрият текущи си разходи, например, да възстановят паричните си резерви, за плащане на услугите на изпълнители или доставчици и други неща от този род. И най-важното е, че този тип микрозаем не се отпуска с някаква конкретна цел, така че клиентът може да използва кредита по собствено усмотрение. Единственият недостатък на бързите кредити е, че когато институциите отпускат този вид заем, предприемачи не могат да разчитат на твърде голяма сума.

Но едно е сигурно – с бърз кредит всеки собственик на бизнес може да ще повечето както планирани, така и непланирани разходи. Също така тази сума може да се използва за плащане на наема на оборудването или различни помещения. Именно тя е в състояние да помогне много на предприемачите да отговорят на текущите си нужди, без да се налага да изтеглят собствените си средства от обращение.

Подходящи ли са бързите кредити за стартиращ бизнес?

Кратките срокове, за които се отпускат такива заеми, наред с високите лихвени проценти не са най-добрата алтернатива за стартиращи бизнеси. Въпреки това, всеки предприемач може самостоятелно да пресметне дали би имал полза от подобно финансиране.

Източник: http://creditolandia.net/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.