По какво се различават микросредите и банковите заеми

Бързите кредити представляват заеми, при които се отпускат неголеми парични суми, за сравнително кратък период от време. Те са отличен вариант в случаите, когато се нуждаете спешно от пари,  но нямате време и желание да събирате многото различни документи, които банките изискват. Точно бързите кредити ще ви помогнат да разрешите набързо всеки неочаквано възникнал конкретен проблем.

Какво е предимството на микрокредита над банков заем?

Най-важните характеристики на бързите кредити са следните:

  • Микрофинансовите организации са по-либерални в одобряването на заявления и не харесват бюрокрацията
  • Можете да кандидатствате за заем онлайн
  • Бързо време за обработка
  • Не се изисква доказване на доходи
  • Няма нужда да обяснявате за какво искате да похарчите парите

 

В същото време не забравяйте, че бързите кредити са с по-висок процент и не се отпускат за толкова дълго време като при банките.

Все пак, ако трябва да обобщим, микрокредитът е много добро решение за човек, който има спешна нужда (ремонт на личен автомобил, сватбен подарък или спешна покупка) за малка сума пари, които ще може да изплати в кратък срок.

За какво да внимаваме при теглене на бързи кредити

Ето често срещаните неблагоприятни ситуации:

 

  • Човек е затруднен да си изплаща ипотеката и взема микрокредит. В резултат на това той ще трябва да плаща както вноски по ипотеката, така и по микрокредита. А шансовете, че ще има достатъчно средства и за двете вноски, са минимални. Следващия месец той няма да има достатъчно пари за две плащания. Каквото и решение да вземе, ситуацията вече е излязла от контрол и има голям риск от провал.
  • Човек е загубил работата си, затова взема микрокредит да покрие текущите си разходи. Но той няма какво да се изплаща дълга си, тъй като няма гаранция за предстоящи доходи в близко време.
  • Човек има нужда от голяма сума, но в банките му отказват. Тегли бърз кредит, без да обръща внимание колко всъщност ще му струва заемът. Скоро разбира, че няма възможност да го изплаща и тогава започват сериозните финансови проблеми.

Източник: http://barzikrediti.eu/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.