Предимства на формата Mр3 пред други формати

MP3 e специфичен файлов формат. Той служи за съхраняване на аудио-информация на електронен носител. Представлява един от най-предпочитаните формати и има доста основания това да е така.

Откриването и записването на файлове в такъв формат е много лесно в сравнение с останалите формати. Въпреки многобройните слухове, че едва ли не идва краят на Mр3, той всъщност пази популярност. Може би именно това, че формата е много предпочитана, в някаква степен задържа развойния процес, защото всички производители на електронни уреди за прослушване на аудио-информация продължават да го ползват. Очаква се по-скоро да се случи нещо ново, да има трансформация и развитие, но не и да се стигне до изчезване на формата.

Към настоящия момент това продължава да е най-популярният и разпространен формат за цифровото кодиране, когато става дума за звукова информация. Използва се широко във файл-обменните мрежи. Функцията му е да служи за предаване на музикални произведения, а освен това друго огромно предимство е това, че може да се прослушва във всяка една от съвременните операционна система, на какъвто и да било портативен плейър, а и на всичките съвременни аудиосистеми, в това число и DVD плейъри.

Цялата тази форма за компресиране обаче, естествено, не идва без някои недостатъци. Макар че получавате много необходимо пространство на твърдия диск, губите известно качество на звука при конвертиране от файлов формат без да може да се възстанови. Затова ви съветваме – прибягвайте до конвертиране само в краен случай. Най-добре е да търсите желаните файлове в такъв формат, в какъвто ще ги използвате.

Един от основните въпроси по отношение на Mр3 идва под формата на битрейт – основно количеството действителна аудио информация, която се получава всяка секунда. Тази скорост се измерва в kbps (килобит в секунда) и колкото по-висока е битовата скорост, толкова по-качествен звук ще чуете. MP3 компресията премахва частите на аудиофайла, които човешките уши имат способността по-трудно да изслушвате – най-високият и най-ниският тон. За непрофесионалния слушател на музика загубата на качество обикновено не е чак толкова забележима.

MP3 файлът е аудио файл, който използва алгоритъм за компресиране, за да намали общия размер на файла. Той е известен като „загубен“ формат, защото компресията е необратима и някои от оригиналните данни на източника се губят по време на компресията. Все пак е възможно да имате доста висококачествени MP3 музикални файлове. Компресирането е често срещана техника за всички типове файлове, независимо дали става дума за аудио, видео или изображения, за да се намали количеството съхранение, което заемат.

Източник: https://mp3hitove.com

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.