Счетоводство на международна транспортна фирма

Счетоводството на транспортните фирми има редица характеристики. Изисква високо професионално ниво и специални знания.

Фирма за възстановяване на ДДС от ЕС?

Характеристиките на организацията на счетоводството в транспортна фирма включват:

 • счетоводство на горива и смазочни материали;
 • отчитане на пътни разходи, включително разходи за чуждестранни командировки;
 • отчитане на авансови разходи;
 • счетоводство на гуми;
 • счетоводство на лизингови операции;
 • счетоводство за ремонт на превозни средства;
 • счетоводство на застраховка гражданска отговорност;
 • счетоводство на външноикономическата дейност;
 • действащ като данъчен агент за сделки с нерезиденти.

Всеки от тези счетоводни обекти има свои собствени нюанси и голям брой нестандартни ситуации. Общият финансов резултат на предприятието от данъчна гледна точка често зависи от компетентността на счетоводителя. Например всички разходи могат да бъдат признати като участващи или неучастващи в данъчното облагане. Начинът, по който те се вземат предвид, определя размера на данъка върху дохода, който организацията плаща.

 

Съществуват и други нюанси, свързани с данъчното облагане. Например, важно е да се помни, че международните пратки, за разлика от вътрешните, се облагат с ДДС с нулева ставка. За да потвърдите правото си на такава ставка, трябва да представите съответните документи.

 

При избора на система за данъчно облагане на транспортна компания, човек трябва да се ръководи от следните критерии:

 

 • дял в приходите от разходи с ДДС;
 • дял в приходите от износ на услуги.

Инструкции как да започнете и какво е необходимо за това

На първо място, проверете възможността за сътрудничество с големи транспортни компании. Разберете дали те предоставят франчайзи, като посетите техния уебсайт. Ако няма такива, трябва да търсите в онлайн платформи в дадена посока на бизнеса. Проучете напълно компанията или се свържете с посредници, преди да започнете да си сътрудничите с нея.

Какво да търсите при избора на франчайзодател:

 

 • история на компанията;
 • дата на основаване;
 • брой съоснователи;
 • съдебни спорове и искове;
 • дали юридическото лице или името се е променило;
 • отзиви на франчайзополучателя;
 • отзиви на клиенти;
 • съответствие на цените с пазара.
 • Анализ на пазара и търсенето.
 • Потърсете франчайз.
 • Участие на адвокат.
 • Анализ на наличните инвестиции.
 • Сключване на договор.
 • Потърсете необходимата стая.
 • Наемане.
 • Нюанси на договора

Във всяко споразумение са посочени правата и задълженията на франчайзодателя и франчайзополучателя. Например какъв вид пространство е необходимо, какви коли, колко служители и т.н.

Струва си да се отбележи, че този формат осигурява известна рамка за работа и развитие. Ето защо е препоръчително да проучите всички точки и, ако е възможно, да направите промени.

 

Наемане

След като сте подписали договора, трябва да наемете хора и да ги изпратите за обучение при франчайзодателя. За да отворите транспортна компания, за първи път се нуждаете от малък персонал. Освен това необходимостта от нов персонал ще нараства с мащабируемостта на вашия офис.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.