2 най-ползвани вида регистрация на фирма

Наред с това, че се изисква технологично време за регистрация на фирма, особеностите на българското законодателство накараха хората да използват най-често: регистрация на ЕООД или ООД. Не е нужно да познавате буква по буква закона. Може да се съсредоточите в организацията за старта на бизнеса ви, и да оставите регистрирането на опитни експерти занимаващи се с материята. Приликите, разликите, проблематиките при двата вида споменати правни форми, и други данни – в текста изготвен от www.registratko.com.

.

Какво е ЕООД и как се регистрира?

По същество ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Понеже е еднолично, учредителят му прави вноска за първоначалния капитал на дружеството в избрана от него банкова институция. Насетне след регистрацията, ЕООД-то притежава свое собствено имущество, учредителят не отговаря при възникнали задължения с личните си средства. Ето затова, тази правна форма на регистрацията е толкова използвана. Внасянето на капитал и другите правни изисквания увеличават броя на регистрационните документи. Разпределението на печалбата е за собственика на дружеството.

Какво е ООД и как се регистрира?

Правната форма на ООД фирмите е същата като на едноличните дружества с ограничена отговорност, с разликата, че в учредителния акт се вписват поне двама съдружници. Те може да са и много повече, като всеки внася своя дял в капитала на новоучреждаващата се фирма. Документите също са повече и зависят от броя на учредителите.

Какви проблеми може да възникнат при регистрация и управление на дружествата с ограничена отговорност?

Фундаментални за фирмената регистрация са правилното попълване на цялата документация. Специалистите на които сте поверили делата по регистрация поради осведоменост, го изискват и припомнят на всеки учредител. Подаването на невярна информация може да спре планувания старт на дружеството и да пропаднат свежите идеи за бизнес развитието. Цялата документация отива в Агенцията по вписванията и ще бъде щателно проверена.

При ООД фирмите често се случват разногласия между учредителите и се налага те да бъдат решавани с правни инструменти. При ЕООД проблем може да бъде неизпълнението на финансовите задания и това да наруши бизнес делата на фирмата.

За да сте спокойни и сигурно, че бизнесът ви ще започне навреме своето функциониране, оставете неговата регистрация в ръцете на професионалистите в Регистратко.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.