Kакво представлява Спартанската тренировка

Този тип тренировка включва определен брой упражнения, които трябва да бъдат изпълнени в определен брой повторения, така че броят им да бъде 300.

Read More