Видове ценообразуване

В първия етап целта се постига чрез последователното изпълняване на няколко етапа: -чрез специфицирането на някои фактори, които влияят върху ценообразуването; – и чрез ценообразуването, с цел фирмата да постигне: оцеляване, увеличаване на текущата печалба, увеличаване обема на, „обиране на каймака“ и завоюване на лидерски позиции по отношение на качеството. По – широко ще разгледаме втория, който

Read More