Видове ценообразуване

В първия етап целта се постига чрез последователното изпълняване на няколко етапа: -чрез специфицирането на някои фактори, които влияят върху ценообразуването; – и чрез ценообразуването, с цел

Read More