Кога е изгодно да се тегли кредит?

Кредитът може да бъде както полезен, така и вреден, ако не се използва по предназначение или не отговаря на нуждите на потребителя. Често се случва да спестите или да спечелите пари от него. Нека да видим, кога вземането на заеми е най-изгодно.

Когато инфлацията е по-висока от лихвените проценти

Добре е да се теглят кредити, когато темпът на растеж на цената за дадена стока е по-висок от цената на заема . Класически пример е използването на кредитна карта с гратисен период, когато банката не начислява лихва по време на гратисния период. Или използването на безлихвени вноски.

Така например, ако планирате да направите малък ремонт, можете или да закупите всички материали наведнъж с кредитна карта или да ги купувате постепенно, както и нацяло да отложите ремонта, докато спестите необходимата сума. Но ако скокът на цените за година е по-голям, отколкото лихвата, която ще платите по заема, по-добре е да направите покупка на кредит.

 

Ако можете да печелите от разликата в лихвите

Използване на кредит, когато можете да спечелите повече пари от инвестиционни инструменти, но с разумен риск, е много изгодно. Важно е да разберете рисковете на инвестиционните инструменти, за да не сметнете погрешно агресивните инструменти за консервативни.

 

Когато заемът е по-изгоден от наема

Използването на кредит за покупка на жилище, когато наемът е по-висок от погасителната месечна вноска, е чудесна идея. Освен това, при изплащането на ипотека вноските са еднакви за целия срок на кредита, а в някои случаи дори намаляват, което не би могло да се каже за наемите. Но, за да се решите на такава стъпка, трябва да сте сигурни в стабилността на доходите си и да имате сериозен резервен фонд, за да предотвратите евентуално забавяне по време на срока на кредита.

И в заключение можем само да кажем, че, за съжаление, не съществуват еднозначни рецепти – винаги трябва да действате въз основа на ситуацията, като ясно преценявате всички рискове, свързани с използването на кредити.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.