detski-igrachki„Трансформацията на бъдещето започва в детството“  

Играта подобрява способността проблеми и да предизвикателства, развива комуникационните му умения и насърчава езиковото преодолява производство и творчеството. 

Насърчаването на ранното детско развитие няма да може да се превърне в публична политика с внимание, насочено към тези с най-големи нужди – тоест няма да може да запълни празнините в мащаба – ако не е достатъчно рентабилно. Знаем, че възвръщаемостта на инвестициите през първите няколко години е много висока – ако не и незабавна, което създава някои политически трудности с късогледен електорат. Но основната трудност остава да се намери начин за прилагане на тези политики, достатъчно евтини, за да бъдат приети от правителствата и преди всичко, за да бъдат устойчиви.

 

Няколко фактора играят важна роля, но без съмнение, използването на прости и евтини детски играчки, които могат лесно да се изградят с изобилие от отпадъци (или други) материали в непосредствената среда на детето и неговото семейство (пластмасови бутилки, кутии и ролки от картон, остатъци от дрехи и семена или камъни и др.), допринасят значително за намаляването на разходите за придобиване и логистиката за разпространение. Те също така улесняват способността на домакинството да ги възпроизвежда с минимални разходи и да ги адаптира като свои собствени. Необходимо е само играчката освен лесна за конструиране да е безопасна, подходяща и красива за детето. Най-красивото нещо е да насочим усилията си към тези, които са най-уязвими и преди всичко да работим с рециклирани елементи, за да може да се научи, че тези неща имат голяма стойност.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.